Σάββατο, 31 Ιουλίου 2010

Επί της διαδικασίας

Στην όμορφη χώρα μας, όταν κάποιος θέλει να διακόψει μια συζήτηση επί της ουσίας, συνήθως επειδή δεν τον «συμφέρει», ζητάει να παρέμβει «επί της διαδικασίας». Ο ίδιος άνθρωπος όμως, όταν οφείλει να εφαρμόσει συγκεκριμένη διαδικασία, όπως είναι ο νόμος, οι συναλλακτικές πρακτικές και η δεοντολογία, εμφανίζεται έτοιμος να τα αγνοήσει λέγοντας επιτιμητικά προς όσους δεν συμφωνούν: «Έλα μωρέ, μην είσαι τόσο τυπικός!»’ (Μπ. Παπαδημητρίου, Καθημερινή 18/7/2010).

Μου θυμίζει τον δημοκρατικό τρόπο με τον οποίο οι κατ’ επάγγελμα φοιτητοπατέρες απομάκρυναν τους πολλούς από τις συνελεύσεις της σχολής με το να συζητούν απέραντες ώρες ‘περί όνου σκιάς’, ώστε μόνο οι ‘ολίγοι και εκλεκτοί’ να μένουν για την καίρια ψηφοφορία, που κατά τα άλλα ήταν απόλυτα αντιπροσωπευτική της άποψης του σώματος των φοιτητών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: