Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2010

Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Υγείας

Παραθέτω τη σχετική παράγραφο από τις προτάσεις της «Επιτροπής Σοφών» για τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού:

Ένα Ταμείο Υγείας για Όλους
Ο διαχωρισμός του συνταξιοδοτικού συστήματος (κλάδου σύνταξης) από τον κλάδο Υγείας μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικό περιορισμό των δαπανών. Προτείνεται η δημιουργία Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Υγείας (ΕΤΑΥ), αντίστοιχου με χωρών όπως η Γερμανία και η Αυστρία. Σταδιακά όλες οι υποδομές Υγείας των Ταμείων θα περάσουν στο ΕΣΥ.
Το Ταμείο Υγείας που θα διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία κλινικο-οικονομικής αξιολόγησης και ελέγχου ποιότητας θα:
- Αγοράζει κατόπιν αξιολόγησης και θα δαπανά τους πόρους του για τις υπηρεσίες που οι ασφαλισμένοι του λαμβάνουν από το ΕΣΥ στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια περίθαλψη.
- Θα πληρώνει τα φάρμακα των ασφαλισμένων του και θα αναπτύσσει μηχανισμό ελέγχου της συνταγογράφησης επεμβαίνοντας στις τιμές.
- Θα αγοράζει υπηρεσίες από τον ιδιωτικό τομέα, συμβεβλημένους γιατρούς, διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικές κλινικές κτλ.

Έχοντας γράψει επανειλημμένα, εδώ και αλλού και επί πολλά χρόνια, για την ανάγκη δημιουργίας ενός Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Υγείας, αισθάνομαι ικανοποίηση βλέποντας να γίνεται ανάλογη εισήγηση και από πιο έγκυρα χείλη, όπως η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για το ασφαλιστικό. Η ανάγκη αυτή έχει να κάνει όχι μόνο με τον περιορισμό και εξορθολογισμό των δαπανών (που είναι η κινητήρια δύναμη για όλες σχεδόν τις δημόσιες ενέργειες στην παρούσα οικονομική συγκυρία), αλλά κυρίως με την ισότιμη, ιατρικά σωστή και ανθρώπινη προσέγγιση στους πάσχοντες και τις αρρώστιες τους, που βέβαια δεν κάνουν ταξικές και ‘ταμειακές’ διακρίσεις. Να ελπίζω και σε εφαρμογή του μέτρου, σε κάποιον ορατό ορίζοντα;
[Η τελευταία παράγραφος δημοσιεύθηκε ως επιστολή στο ΒΗΜΑ 2/4/2010]

1 σχόλιο:

ΑΠΟΣΤ-ΓΕΩΡ ΣΟΦΟΣ είπε...

Με το ΔΝΤ όλα είναι πιθανά...
Πάντως, παρόλον ότι έχω δημόσια συμφωνήσει μαζί σου Αντώνη πάνω στο θέμα, σε διαβεβαιώνω πως δεν εμπλέκομαι στο εν λόγω κείμενο. ΔΕν με ρώτησε κανείς!