Τετάρτη 17 Απριλίου 2013

Ιώβεια πάθη

Από το ποιητικό και πνευματικό θησαυροφυλάκιο του Μεγάλου Κανόνα που ψάλαμε σήμερα επιλέγω το παρακάτω τροπάριο της δ΄ Ωδής, που αναφέρεται στον βιβλικό Ιώβ, αλλά αρμόζει απόλυτα και σε άλλους συγχρόνους ομοιοπαθείς του:
     ‘Βασίλειον την αξίαν, διάδημα και πορφύραν ημφιεσμένος, πολυκτήμων άνθρωπος και δίκαιος, πλούτω επιβρίθων και βοσκήμασιν, εξαίφνης τον πλούτον, την δόξαν, την βασιλείαν πτωχεύσας απεκείρατο’.
     Επειδή πολλά βλέπουμε και ακούμε στις μέρες μας, και οι ανατροπές στις συνθήκες ζωής είναι καθημερινό φαινόμενο, το ερώτημα του Αγίου Ανδρέα στο επόμενο τροπάριο είναι ιδιαίτερα επίκαιρο:
     ‘Ει δίκαιος ήν εκείνος και άμεμπτος παρά πάντας, και ουκ απέδρα τα του πλάνου ένεδρα και σκάμματα, συ φιλαμαρτήμων ούσα, τάλαινα ψυχή, τι ποιήσεις εάν τι των αδοκήτων συμβή επενεχθήναι σοι;’

1 σχόλιο:

Λήμνος είπε...

Σου εύχομαι να τον ψάλεις και του χρόνου.
Πολύ μοναδικός, αν και κουραστικός...