Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011

Σας θυμίζει κάτι;

Ένα κείμενο που συναντούμε συχνά στην Αγγλία αναρτημένο πάνω από γραφεία υπαλλήλων σε υπηρεσίες, νοσοκομεία και αλλού. Νομίζω δεν ισχύει μόνο για εκεί. Η μετάφραση δική μου, υπολείπεται του πρωτοτύπου.

‘We the Willing, led by the Unknowing,
are doing the Impossible for the Ungrateful.
We have done so much for so long with so little,
we are now qualified to do anything with nothing’.

‘Εμείς οι Πρόθυμοι, οδηγούμενοι από τους Άσχετους,
κάνουμε το Αδύνατο για τους Αχάριστους.
Έχουμε κάνει τόσα πολλά επί τόσο πολύ καιρό με τόσο λίγα,
που τώρα έχουμε τα προσόντα να κάνουμε οτιδήποτε με το τίποτε’.

Δεν υπάρχουν σχόλια: