Κυριακή 4 Απριλίου 2010

Πάσχα τερπνόν


Μηδείς θρηνείτω πενίαν...
Μηδείς οδυρέσθω πταίσματα...
Μηδείς φοβείσθω θάνατον...
Ο Χριστός ανέστη!

1 σχόλιο:

Anastasios είπε...

Ανέστη ο Κύριος, όντως!