Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2009

Ο νόμος της σειράς

Δεν υπάρχει επαρκής επιστημονική εξήγηση για τον λεγόμενο ‘νόμο της σειράς’. Όπως ξέρουμε από την ιατρική πράξη, συχνά βλέπουμε σε μικρό χρονικό διάστημα, ακόμη και μέσα στην ίδια μέρα, δυο ασθενείς (όχι ‘περιστατικά’!) με σχεδόν πανομοιότυπα προβλήματα. Δεν εννοούμε κοινές παθήσεις (π.χ. δυο ασθενείς με άσθμα) ή επιδημικές καταστάσεις (άτομα με την ίδια ίωση). Προ καιρού μου έδειξαν τις ακτινογραφίες ενός αρρώστου που φαινόταν να ‘φιλοξενεί’ δυο ανεξάρτητους καρκίνους, σε πνεύμονα και ουροδόχο κύστη. Το επόμενο πρωί είδα άλλον ασθενή με έκδηλο καρκίνο στον πνεύμονα και ύποπτο καρκίνο στον προστάτη. Οπωσδήποτε η πρόσφατη εμπειρία μας δημιουργεί μια αυξημένη διαγνωστική εγρήγορση ή υποψία για την επόμενη περίπτωση. Δεν είναι όμως αυτή η πλήρης ερμηνεία του φαινομένου. Οι απλές συμπτώσεις είναι στατιστικά δυνατές, αλλά ποια μπορεί να είναι η αριθμητική πιθανότητα να δει ένας γιατρός μέσα σε 24 ώρες δυο ασθενείς που καθένας φιλοξενεί δυο καρκίνους, κάτι που σε άλλον μπορεί να μη τύχει σε μια ολόκληρη ζωή; Το μυστήριο παραμένει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: