Παρασκευή 3 Απριλίου 2020

Ικεσία

Ακάθιστος ύμνος σήμερα, από τα πιο αγαπημένα ποιήματα της Ορθόδοξης υμνογραφίας. Ξεχωρίζω το τελευταίο τροπάριο της ενάτης Ωδής του κανόνα, που είναι ιδιαίτερα επίκαιρο:

     "Φεῖσαι ὁ Θεός, τῆς κληρονομίας σου, τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν πάσας παραβλέπων νῦν, εἰς τοῦτο ἔχων ἐκδυσωποῦσάν σε τὴν ἐπὶ γῆς ἀσπόρως σε κυοφορήσασαν, διὰ μέγα ἔλεος θελήσαντα, μορφωθῆναι Χριστέ τὸ ἀλλότριον." 

     Είθε με τις πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου να πορευθούμε προς την έξοδο από την παρούσα στενόχωρη και επικίνδυνη κατάσταση.