Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017

Οκτώβρης

Δεν πρέπει να χαθεί τέτοια ευκαιρία. Η ΕΡΤ σήμερα το πρωί μας πληροφόρησε ότι σαν σήμερα (με το παλιό ημερολόγιο που ίσχυε τότε) πριν εκατό χρόνια ξεκίνησε η Οκτωβριανή Επανάσταση. Χάσαμε τίποτε που δεν το θυμηθήκαμε μόνοι μας; Και βέβαια! Λησμονήσαμε ότι ήταν η αρχή ενός από τα μεγαλύτερα κοινωνικά  ’πειράματα’ στην ιστορία. Μια προσπάθεια να μετασχηματισθεί ιδεολογικά ένας ολόκληρος κόσμος, με την βίαιη καταστολή κάθε αντίθετης άποψης, την απηνή καταδίωξη της Χριστιανικής θρησκείας, τις μαζικές εκτελέσεις, τα ’ψυχιατρεία’ και τα γκουλάγκ της Σιβηρίας. Δεν θα παραθέσουμε αριθμούς και στατιστικές, χωρίς να τις αγνοούμε. Ας στρέψουμε όμως τη σκέψη μας στους χιλιάδες μάρτυρες που δημιούργησε ο ερυθρός ολοκληρωτισμός στον αιώνα που πέρασε, τόσο στην τότε Σοβιετική Ένωση όσο και στους δορυφόρους της: αιωνία ας είναι η μνήμη τους. Και ας αναλογισθούμε ότι «μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη» τόσο η μαρξιστική ιδεολογία όσο και ο επίγειος ’παράδεισός’ της: δεν χρειάσθηκαν παρά μερικά χρόνια για να γκρεμιστούν εκ βάθρων τα αγάλματα του Λένιν και των συντρόφων του, να καταρρεύσει το άθεο και απάνθρωπο καθεστώς και να ξανανοίξουν οι εκκλησίες και να αναθερμανθεί η πίστη που δεν είχε σβήσει ποτέ στον κατατρεγμένο ρωσικό λαό. Θαύμα; Αν δεν είναι αυτό, τότε τι είναι; Κι έτσι αποδεικνύεται και πάλι αληθινός ο πάντα επίκαιρος ο λόγος του Ιερού Χρυσοστόμου:

     «Οὐδὲν Ἐκκλησίας δυνατώτερον, ἄνθρωπε. Λῦσον τὸν πόλεμον, ἵνα μὴ καταλύσῃ σου τὴν δύναμιν· μὴ εἴσαγε πόλεμον εἰς οὐρανόν. Ἄνθρωπον ἐὰν πολεμῇς, ἢ ἐνίκησας, ἢ ἐνικήθης. Ἐκκλησίαν δὲ ἐὰν πολεμῇς, νικῆσαί σε ἀμήχανον· ὁ Θεὸς γάρ ἐστιν ὁ πάντων ἰσχυρότερος... Πόσοι τύραννοι ἠθέλησαν περιγενέσθαι τῆς Ἐκκλησίας; πόσα τήγανα; πόσοι κάμινοι, θηρίων ὀδόντες, ξίφη ἠκονημένα; καὶ οὐ περιεγένοντο. Ποῦ οἱ πολεμήσαντες; Σεσίγηνται καὶ λήθῃ παραδέδονται. Ποῦ δὲ ἡ Ἐκκλησία; Ὑπὲρ τὸν ἥλιον λάμπει. Τὰ ἐκείνων ἔσβεσται, τὰ ταύτης ἀθάνατα».

1 σχόλιο:

Απόστολο είπε...

Ιστορικός Υλισμός, δεξιός κι αριστερός. Ουδεμία σχέση με την ελληνορωμιοσύνη. Πότε επιτέλους θα το κατανοήσουν, όχι οι πολιτικοί - αυτοί είναι Καμένα χαρτιά - αλλά η Ιεραρχία; Για την ώρα, ύπνος βαθύς και διώξεις ορθοδόξων καθ' υπόδειξη, που τολμούν να σηκώσουν κεφάλι.