Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2016

Φωτισμός

Από την πλούσια υμνολογία των Θεοφανείων διαλέγω ένα εσπέριο ιδιόμελο του Αγ. Ιωάννου του Δαμασκηνού, για να μη ξεχνούμε ότι εδώ και πολλούς αιώνες η εκκλησία της Συρίας ανέδειξε μεγάλους αγίους και εκπληκτικούς ποιητές:

Σῶσαι βουλόμενος τὸν πλανηθέντα ἄνθρωπον, 
οὐκ ἀπηξίωσας δούλου μορφὴν ἐνδύσασθαι· 
ἔπρεπε γὰρ σοὶ τῷ Δεσπότῃ καὶ Θεῷ, ἀναδέξασθαι τὰ ἡμῶν ὑπὲρ ἡμῶν· 
σὺ γὰρ βαπτισθεὶς σαρκὶ, Λυτρωτά, τῆς ἀφέσεως ἠξίωσας ἡμᾶς, 
διὸ βοῶμέν σοι· Εὐεργέτα Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: