Πέμπτη 28 Μαΐου 2009

Σήμερα και Αύριο

Ευρηματικό graffito σε τοίχο της περιμέτρου του Πανεπιστημίου:

‘Ήρθαν τ’ Αύρια να διώξουν τα Σήμερα’

Έξυπνο σαν λεκτική σύλληψη, σύνθετο σαν περιεχόμενο. Είναι γεγονός ότι συχνά με την χρησιμοθηρική επιδίωξη κάποιου Αύριο (π.χ. μεγιστοποίηση κέρδους) ακυρώνουμε την αξία ή αγνοούμε τη σημασία του Σήμερα. Εξάλλου, όπως λένε οι Πατέρες, μόνο το Σήμερα έχουμε πραγματικά στα χέρια μας, διότι 'ουκ οίδαμεν τι τέξεται η επιούσα'. Από την άλλη μεριά όμως, αν το Σήμερα το βλέπουμε μόνο ως ‘Φάγωμεν, πίωμεν, αύριον γαρ αποθνήσκομεν’, με μια τάση στιγμιαίας εκμετάλλευσης του τύπου ‘Εδώ και τώρα’, χωρίς καμιά προοπτική για το μέλλον και χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τις αυριανές προεκτάσεις (φυσικές ή και μεταφυσικές) των σημερινών μας ενεργειών και επιλογών, παγιδευόμαστε στη στιγμή και χάνουμε τον χρόνο. Κυρίως ως διάσταση αιωνιότητος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: