Σάββατο 18 Απριλίου 2009

Μέγα Σάββατο


«Σήμερον ο Άδης στένων βοά: συνέφερέ μοι ει τον εκ Μαρίας γεννηθέντα μη υπεδεξάμην. Ελθών γαρ επ’ εμέ το κράτος μου έλυσε, πύλας χαλκάς συνέτριψε, ψυχάς ας κατείχον το πριν, Θεός ων, ανέστησε. Δόξα, Κύριε, τω Σταυρώ σου και τη Αναστάσει σου».
[Επιτάφιος Αγ. Γεωργίου Κιλκίς, φωτογραφία του Τάσου Ναούμη]

Δεν υπάρχουν σχόλια: