Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2008

Unfair play

Οι δυο από τους τρεις οδηγούς της φωτογραφίας επιδεικνύουν μια από τις συνηθισμένες μορφές αντικοινωνικής συμπεριφοράς που συναντούμε στους δρόμους μας: καταγράφοντας στα παλαιότερα των υποδημάτων τους όσους αναμένουν υπομονετικά στην αριστερή λωρίδα για να στρίψουν στο φανάρι , προσπερνούν από δεξιά για να κλέψουν την προτεραιότητα. Ο ένας μάλιστα τυπικά παρανόμησε, περνώντας τη διάβαση σε ώρα διέλευσης πεζών. Πρόκειται για ενέργειες που δεν τις καταδικάζει μεν ο Κώδικας, αλλά αντιβαίνουν σ’ αυτό που απλά θα χαρακτηρίζαμε ‘savoir faire’ ή ‘fair play’ της οδήγησης, και ανεβάζουν την πίεση των υπολοίπων, καθώς συχνά συνοδεύονται από αγανακτισμένα κορναρίσματα. Όπως έγραφε παλιά (με τη χαρακτηριστική του ορθογραφία) ο Μποστ., ‘τους παραδίδομεν εις την χλέβην του λαού’.

Δεν υπάρχουν σχόλια: