Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2008

Χρόνια πολλά, NHS!

Διαβάζοντας το British Medical Journal αυτής της εβδομάδας βρήκα το παρακάτω ποίημα, που γράφτηκε ειδικά για να τιμήσει τα 60 χρόνια του NHS, του βρετανικού Εθνικού Συστήματος Υγείας. Όπως μας πληροφορεί η δημοσιογράφος του περιοδικού, το ποίημα και ένα συνοδό φιλμ θα διατεθούν σε σχολεία και βιβλιοθήκες ως ένα μέσο διδασκαλίας των παιδιών για το πώς έχει αλλάξει η φροντίδα υγείας τα τελευταία 60 χρόνια, και το πόση εργασία απαιτείται για την παροχή καλής φροντίδας υγείας κάθε μέρα [BMJ 2008;337:a2904]. Το παραθέτω ως φόρο τιμής στο σύστημα που μου δίδαξε σε μεγάλο βαθμό την ιατρική (πράξη, όχι θεωρία), με την ευχή να μπορούσα να δω μια μέρα ένα ανάλογο σύστημα στην Ελλάδα (στην πράξη, όχι στα λόγια). Η λιτή, σύντομη γλώσσα του ποιήματος χάνει σημαντικά στη μετάφραση, γι’ αυτό προτίμησα να το αφήσω ακέραιο στο πρωτότυπο.

These are the Hands

(του Michael Rosen)


These are the hands

That touch us first

Feel your head

Find the pulse

And make your bed.

These are the hands

That tap your back

Test the skin

Hold your arm

Wheel the bin

Change the bulb

Fix the drip

Pour the jug

Replace your hip.

These are the hands

That fill the bath

Mop the floor

Flick the switch

Soothe the sore

Burn the swabs

Give us a jab

Throw out sharps

Design the lab.

And these are the hands

That stop the leaks

Empty the pan

Wipe the pipes

Carry the can

Clamp the veins

Make the cast

Log the dose

And touch us last.

Δεν υπάρχουν σχόλια: