Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2008

Ξέρουν οι Έλληνες να διαβάζουν;

Παράξενο ερώτημα, όχι όμως χωρίς βάση: έχω παραδείγματα από την καθημερινή πραγματικότητα. Στον χώρο που εργάζομαι το κυλικείο κλείνει το μεσημέρι για μισή ώρα για καθαριότητα. Το γεγονός αυτό (με τις ανάλογες ώρες) αναγράφεται πάνω στη γυάλινη πόρτα και μπροστά στα μάτια σου τόσο καθαρά που δεν μπορεί να σου διαφύγει. Πώς λοιπόν να εξηγήσει κανείς το φαινόμενο να έρχεται κάθε τόσο κάποιος και να σπρώχνει επί ματαίω την κλειστή πόρτα, και να επιμένει και να διαμαρτύρεται, μέχρι να βρεθεί κάποιος να του δείξει την πινακίδα; Πώς να ερμηνεύσει το άλλο φαινόμενο ότι ενώ αλλού υπάρχει γραμμένο ‘Παρακαλούμε κλείνετε απαλά την πόρτα’ κάθε τόσο κάποιος την αφήνει να βροντά πίσω του βάναυσα; Ή προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα τραβώντας την ενώ γράφει ‘Ωθήσατε’; Δυσερμήνευτες καταστάσεις, που μπορεί κανείς να τις χαρακτηρίσει ως λειτουργικό αναλφαβητισμό. Ή ίσως συμπτώματα κοινωνικής απροσεξίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: