Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2008

Έχει ο καιρός γυρίσματα

Δεν πάνε δα και πολλοί μήνες που οι ποικίλοι σοφοί και μάγοι περί τα οικονομικά προέβλεπαν ότι ο μαύρος χρυσός θα ξεπεράσει τα 150 ή και τα 200 (και βάλε…) δολάρια το βαρέλι. Δώστου λοιπόν ‘βουβό κλάμα’ στις βενζιναντλίες καθώς βλέπαμε τα ευρώ να ξεπερνούν όλο και περισσότερο τον αριθμό των λίτρων που έρρεαν στο ρεζερβουάρ. Τώρα που έπεσε κάτω από τα 80 δολάρια, τι λένε άραγε οι χρησμοί;

Δεν υπάρχουν σχόλια: