Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

Επιστημονικό Συμπόσιο


 Ὁ Διευθυντής καί τά μέλη τοῦ Τομέα Λατρείας, Ἀρχαιολογίας καί Τέχνης τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας καί Χριστιανικοῦ Πολιτισμοῦ της Θεολογικής Σχολής τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἔχουν τήν τιμή νά σᾶς προσκαλέσουν στό Ἐπιστημονικό Συμπόσιο εἰς μνήμην τοῦ διακεκριμένου κληρικοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Θεσσαλονίκης καί ἔγκριτου Λειτουργιολόγου π. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη, τό ὁποῖο διοργανώνεται ἐπ᾽ ευκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως δεκαετίας ἀπό τήν ἐκδημία του. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Γ΄ Αμφιθέατρο της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., την
Τετάρτη 22 Μαΐου και ώρα 7 μ.μ.

Π Ρ O Γ Ρ Α Μ Μ Α
Μουσική εἰσαγωγή ἀπό τόν Βυζαντινό Χορό τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ «Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες»
Χαιρετισμοί
Εἰσηγήσεις:
Ἀντώνιος Παπαγιάννης, Ἰατρός – Δρ. Θεολογίας
Θέμα:
«π. Κωνσταντῖνος Παπαγιάννης: Βιογραφία καί ὁμιλητικό ἔργο».
Ἀρχιμ. Νικόδημος Σκρέττας-Πλεξίδας, Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας
καί Χριστιανικοῦ Πολιτισμοῦ ΑΠΘ
Θέμα:
«π. Κωνσταντῖνος Παπαγιάννης: Ὁ Λειτουργιολόγος καί συντάκτης Τυπικῶν».
Ἐμμανουήλ Γιαννόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Μουσικῶν Σπουδῶν ΑΠΘ
Θέμα:
«Ἡ ἐκκλησιαστική προσωπικότητα καί ἡ ψαλτική δημιουργία τοῦ π. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη».
Γρηγόριος Παπαγιάννης, Καθηγητής Τμήματος Ἑλληνικῆς Φιλολογίας ΔΠΘ
Θέμα:
«Ὁ φιλόλογος π. Κωνσταντῖνος Παπαγιάννης».

Δεν υπάρχουν σχόλια: