Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015

Ευλογημένον Ξύλον

Από τα πιο ωραία σε δογματικό περιεχόμενο δοξαστικά, αυτό του εσπερινού της σημερινής εορτής της Υψώσεως του Σταυρού.
     ‘Δεῦτε ἅπαντα τὰ ἔθνη τὸ εὐλογημένον ξύλον προσκυνήσωμεν, δι᾿ οὗ γέγονεν ἡ αἰώνιος δικαιοσύνη· τὸν γὰρ Προπάτορα Ἀδάμ ὁ ἀπατήσας ἐν ξύλῳ, τῷ Σταυρῷ δελεάζεται· καὶ πίπτει κατενεχθεὶς πτῶμα ἐξαίσιον ὁ τυραννίδι κρατήσας τοῦ βασιλείου πλάσματος. Αἵματι Θεοῦ ὁ ἰὸς τοῦ ὄφεως ἀποπλύνεται· καὶ κατάρα λέλυται καταδίκης δικαίας, ἀδίκῳ δίκῃ τοῦ δικαίου κατακριθέντος· ξύλῳ γὰρ ἔδει τὸ ξύλον ἰάσασθαι, καὶ πάθει τοῦ ἀπαθοῦς τὰ ἐν ξύλῳ λῦσαι πάθη τοῦ κατακρίτου. Ἀλλὰ δόξα, Χριστὲ Βασιλεῦ, τῇ περὶ ἡμᾶς σου φρικτῇ οικονομίᾳ, δι᾿ ἧς ἔσωσας πάντας ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος.
     Και η μουσική του απόδοση (αν και θα το προτιμούσα με τις μελωδικές γραμμές του μακαρίτη του π. Κωνσταντίνου...).
 

1 σχόλιο:

Λήμνος είπε...

Πολύ ωραίο μουσικό δώρο! Ευχαριστούμε!