Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014

Ανάσταση


Είχαμε σήμερα την ευκαιρία να δούμε σε απευθείας δορυφορική μετάδοση από τα Τίρανα τα εγκαίνια του μεγάλου Ορθοδόξου Καθεδρικού Ναού της Αναστάσεως του Κυρίου, τεκμήριο της αναστάσεως της ίδιας της εκκλησίας της Αλβανίας που είχαν καυχηθεί ότι εξαφάνισαν μετά από σκληρούς διωγμούς δεκαετιών κάποιος Εμβέρ Χότζα και οι περί αυτόν (τους θυμάται κανείς άραγε;). Με πρωτεργάτη τον ακάματο και πάνσοφο όσο και ταπεινό Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο η εκκλησία αυτή ξαναγενήθηκε από την τέφρα και τα ερείπια και αποτελεί σήμερα παράδειγμα προς μίμηση για το έργο της. Κι όλο αυτό μέσα σε 23 μόλις χρόνια, για να επαληθευθεί για άλλη μια φορά ο πάντα επίκαιρος ο λόγος του Ιερού Χρυσοστόμου:
     «Οὐδὲν Ἐκκλησίας δυνατώτερον, ἄνθρωπε. Λῦσον τὸν πόλεμον, ἵνα μὴ καταλύσῃ σου τὴν δύναμιν· μὴ εἴσαγε πόλεμον εἰς οὐρανόν. Ἄνθρωπον ἐὰν πολεμῇς, ἢ ἐνίκησας, ἢ ἐνικήθης. Ἐκκλησίαν δὲ ἐὰν πολεμῇς, νικῆσαί σε ἀμήχανον· ὁ Θεὸς γάρ ἐστιν ὁ πάντων ἰσχυρότερος... Πόσοι τύραννοι ἠθέλησαν περιγενέσθαι τῆς Ἐκκλησίας; πόσα τήγανα; πόσοι κάμινοι, θηρίων ὀδόντες, ξίφη ἠκονημένα; καὶ οὐ περιεγένοντο. Ποῦ οἱ πολεμήσαντες; Σεσίγηνται καὶ λήθῃ παραδέδονται. Ποῦ δὲ ἡ Ἐκκλησία; Ὑπὲρ τὸν ἥλιον λάμπει. Τὰ ἐκείνων ἔσβεσται, τὰ ταύτης ἀθάνατα».

Δεν υπάρχουν σχόλια: