Σάββατο 15 Ιουνίου 2013

Ορόσημα

Μια παλιά αγγλική παροιμία λέει: ‘There’s many a slip twixt the cup and the lip’, δηλ. πολλά μπορεί να πάνε στραβά ανάμεσα στο φλιτζάνι και στα χείλια, σε ελάχιστο κλάσμα χρόνου. Δεν το βρήκαν μόνοι τους, το έμαθαν από τους αρχαίους προγόνους μας, που έλεγαν ότι 'μεταξύ κύλικος και χειλέων πολλά πέλει'. Όπως θα λέγαμε εμείς, όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος. Ενώ το πρόγραμμα για σήμερα προέβλεπε την βάπτιση του πρώτου ‘εγγονού’, ένα πρωινό τηλεφώνημα μας ανακοίνωσε την εκδημία του κυρ-Ηλία μετά από κυριολεκτικά κεραυνοβόλο νόσο δυο ημερών. Έτσι προηγήθηκε της βάπτισης η κηδεία. Καλή ψυχή ο μακαρίτης, έφυγε και τον κατευοδώσαμε με την ελπίδα της αναστάσεως. Καινούργιος Χριστιανός ο Νικολάκης από σήμερα, καλοφωτισμένος να είναι! Έξοδος από τον κόσμο και είσοδος στην Εκκλησία: κομβικά γεγονότα στη ζωή του ανθρώπου, πραγματικά ορόσημα, καθένα ‘ντυμένο’ με τη δική του εκκλησιαστική ακολουθία, γεμάτη θεολογικό βάθος και περιεχόμενο. Είθε με τα νοήματά τους να ζούμε και να μετρούμε τις ημέρες μας. 
[Με τις δέουσες ευχαριστίες για την φιλολογική επισήμανση...]

Δεν υπάρχουν σχόλια: