Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010

Τω Πολιούχω


Σε μια εποχή γενικής ισοπέδωσης και αλλοτρίωσης, εν ονόματι της τεχνολογικής προόδου και της οικονομικής ανάπτυξης, δεν πρέπει να αφήσουμε να περάσει αμνημόνευτη η εόρτιος ημέρα του Αγίου της Θεσσαλονίκης. Τι καλύτερο από τους ποιητικούς στίχους του δοξαστικού του Ανδρέου του Ιεροσολυμίτου:

«Τον λόγχαις κληρωσάμενον της σωτηρίου πλευράς την χάριν, της νυγείσης τη λόγχη, εξ ης ημίν πηγάζει ο Σωτήρ ζωής και αφθαρσίας νάματα, Δημήτριον τιμήσωμεν, τον σοφώτατον εν διδαχαίς και στεφανίτην εν μάρτυσι, τον δι’ αίματος τελέσαντα τον της αθλήσεως δρόμον και θαύμασιν εκλάμψαντα πάση τη οικουμένη, τον ζηλωτήν του Δεσπότου και συμπαθή φιλόπτωχον, τον εν πολλοίς και πολλάκις κινδύνοις χαλεποίς των Θεσσαλονικέων προϊστάμενον, ου και την ετήσιον μνήμην γεραίροντες δοξάζομεν Χριστόν τον Θεόν, τον ενεργούντα δι’ αυτού πάσι τα ιάματα».

Δεν υπάρχουν σχόλια: