Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2007

Ιατρός και ζωγράφος (18/10/2007)

Ο λόγος βέβαια για τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά που εορτάζεται σήμερα. Είναι ενδιαφέρουσα η περιγραφή που κάνει γι’ αυτόν ο συναξαριστής, ότι ήταν ‘Ιατρός την τέχνην, και άκρως την ζωγραφικήν επιστάμενος επιστήμην’. Φαίνεται ότι οι όροι ‘επιστήμη’ και ‘τέχνη’ δεν είχαν πάντα την ίδια σημασία που έχουν στην εποχή μας. Το ότι βέβαια η ιατρική είναι τέχνη, και μάλιστα ‘μακρή’, το ακούσαμε από την πρώτη μέρα μας στη σχολή, αλλά το βλέπουμε όλο και λιγότερο να γίνεται πράξη. Η τέχνη της ανάπτυξης μιας σχέσης εμπιστοσύνης με τον άρρωστο, της εκμαίευσης ενός καλού ιστορικού, της ανεύρεσης λεπτών κλινικών σημείων, της σωστής επικοινωνίας με τον πάσχοντα και της συμπόρευσης μαζί του στη διαδρομή της νόσου αναπτύσσεται με τη συνεχή επαφή και πρακτική εξάσκηση. Και βέβαια προϋποθέτει την ύπαρξη Δασκάλων (τυχεροί όσοι τους συνάντησαν στα χρόνια της ανάπτυξής τους). Δυστυχώς η έννοια και ο θεσμός της μαθητείας στην ιατρική έχει εκλείψει στην εποχή της ψηφιακής πληροφορίας, της τυχαιοποιημένης μελέτης, και της μαζικής παραγωγής ιατρών. Ούτε η πληροφορία ούτε η μελέτη είναι κακές, δεν κάνουν όμως μόνες τους ένα γιατρό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: