Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2011

Προφητικός λόγος

Ο Ιωνάς, αφού έκανε πορεία μιας μέρας μέσα στην πόλη, στάθηκε και κήρυξε: «Ακόμη τρεις μέρες, και η Νινευή θα καταστραφεί». Οι κάτοικοι της Νινευή πίστεψαν στην προειδοποίηση του Θεού, και νήστεψαν, και φόρεσαν πένθιμα ρούχα, από τον μεγαλύτερο ως τον μικρότερο. Όταν το μήνυμα του Ιωνά έφτασε στ’ αυτιά του βασιλιά της Νινευή, αυτός αμέσως κατέβηκε από τον θρόνο του, έβγαλε τη στολή του, φόρεσε πένθιμα ρούχα και κάθισε στις στάχτες. Μετά έστειλε και τους κήρυκες να διακηρύξουν στη Νινευή: «Ακούστε τη διαταγή του βασιλιά και των μεγιστάνων του. Άνθρωποι και ζώα, βόδια και πρόβατα, να μη φάνε τίποτε, ούτε να βοσκήσουν, ούτε νερό να πιούν». Άνθρωποι και ζώα ντύθηκαν πένθιμα, και προσευχήθηκαν με όλη τη δύναμή τους στον Θεό, και σταμάτησαν τις κακές τους πράξεις και τις αδικίες τους, και είπαν: «Ποιός ξέρει; Ίσως αλλάξει γνώμη ο Θεός, και ίσως σταματήσει τη μεγάλη του οργή, και δεν καταστραφούμε». Όταν ο Θεός είδε ότι οι Νινευίτες άφησαν την κακία τους, μετάνιωσε για το κακό που είχε προειδοποιήσει ότι θα τους κάνει, και δεν το έκανε’.
     Έχουμε ξαναγράψει για τον ‘απογοητευμένο προφήτη’ Ιωνά, τη μνήμη του οποίου τιμά σήμερα η εκκλησία. Ως προφήτης χαρακτηριζόταν ο ‘βλέπων’, αυτός που διέκρινε και ανήγγελλε το θέλημα του Θεού σε κάθε εποχή, ιδίως σε περιόδους κρίσης, όχι ως απειλή, αλλά ως προειδοποίηση. Το αποτέλεσμα του προφητικού λόγου ήταν κάποιες φορές, όπως βλέπουμε στο απόσπασμα, εντυπωσιακό. Απαραίτητη προϋπόθεση: όχι μόνο να υπάρχει και να ομιλεί ο ‘βλέπων’, αλλά να βρίσκει και ανάλογη ανταπόκριση από τους ‘ακούοντας’.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: