Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2011

«Δος μοι πα στω...»

«... και ταν γαν κινήσω» (= δώσε μου τόπο να σταθώ και θα κινήσω τη γη), ισχυριζόταν, όχι χωρίς λόγο, ο Αρχιμήδης. Η φυσική αργότερα μας δίδαξε ότι δεν μπορείς να αλλάξεις την κινητική κατάσταση ενός συστήματος παρά μόνο με ενέργειες ή παρεμβάσεις που προέρχονται έξω από το σύστημα. Τηρουμένων των αναλογιών, κάτι ανάλογο μπορεί να φαντασθεί κανείς και για τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Μόνο «απ’ έξω» μπορεί να αλλάξει, μια και οι σύγχρονοι Έλληνες φαίνεται ότι προτιμούν την άλλη, πιο γνωστή ρήση του Αρχιμήδη: «Μη μου τους κύκλους τάραττε!». Που την πλήρωσε με το κεφάλι του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: