Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2011

Το αντίθετο της ΣΙΑ;

ΑυθαιρεΣΙΑ
ΑτιμωρηΣΙΑ
ΑνοηΣΙΑ
ΑφαΣΙΑ
ΑνταρΣΙΑ
Μήπως είμαστε Α-ΣΙΑ;