Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020

Απαιτήσεις

Το βρήκα στο Διαδίκτυο πριν από χρόνια και το ξαναβρήκα τις προάλλες σε μια εκκαθάριση του αρχείου: 

     Αν τα μαθηματικά απαιτούσαν από τον άνθρωπο ηθική ζωή, θα ήταν πολλοί εκείνοι που θα αμφισβητούσαν ότι δύο και δύο κάνει τέσσερα.


     Είναι, πιστεύω, κι αυτός ένας από τους λόγους που οι άνθρωποι επιλέγουν να πιστεύουν σε οτιδήποτε άλλο εκτός από τη Χριστιανική αλήθεια, με τις ηθικές επιταγές της.