Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2012

Τίμιος Σταυρός

"Σήμερον προέρχεται ο σταυρός του Κυρίου...
Αυτόν ασπασώμεθα τη χαρά και τω φόβω,
φόβω δια την αμαρτίαν, ως ανάξιοι όντες,
χαρά δε δια την σωτηρίαν ην παρέχει τω κόσμω ο εν αυτώ προσπαγείς..."

Βοήθεια όλων μας ας είναι, και ιδιαιτέρως όσων εορτάζουν σήμερα!

Δεν υπάρχουν σχόλια: