Κυριακή 16 Απριλίου 2017

Χριστός ανέστη

 «Ἄγγελοι σκιρτήσατε, ἀγαλλιᾶσθε γηγενεῖς καὶ πανηγυρίσατε χαρμονικῶς, ὅτι Χριστὸς ἀνέστη, κράτος καθελών θανάτου καὶ κόσμον ἀφθαρτίσας, ῶφθη τε μυροφόροις τριήμερος ἐκ νεκρῶν ὡς ἐκ παστοῦ Νυμφίος. Ὅθεν κροτοῦντες χείρας ἐν ὕμνοις γηθοσύνως κράξωμεν: Πάσχα Κυρίου Πάσχα, Πάσχα τῶν πιστῶν ἡ λύτρωσις καὶ λύπης ἡ ἀφαίρεσις καὶ κόσμου ἡ τερπνότης, Πάσχα καινόν, Πάσχα τερπνόν, Πάσχα τῆς Τριάδος τιμὴ καὶ δόξα θεία. Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος».
     [Αρχαίο αναστάσιμο ιδιόμελο που προβλέπεται από το Τυπικό του ναού της Αναστάσεως ως κοινωνικό ή και δοξαστικό της ημέρας. Το μελοποίησε ο πατέρας μας και το περιέλαβε στο ‘Μουσικό Πεντηκοστάριο’, απ’ όπου το ψάλλουμε κατά περίπτωση, ειδικά στους Αγ. Αποστόλους]

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Δεν το γνώριζα. Αλήθεια σε ποιον ήχο το μελοποίησε;
Μ.Χ.

Α. Παπαγιάννης είπε...

Σε πλάγιο πρώτο. Αν έχεις το Μουσικό Πεντηκοστάριο, βρίσκεται στο παράρτημα, στο τέλος.

Απόστολο είπε...

Αληθώς Ανέστη.

Ανώνυμος είπε...

Άφησε μεγάλη κληρονομιά ο Πατέρας σας. Να είστε καλά να τον θυμάστε. Να είναι καλά εκεί που βρίσκεται. Το τροπάριο για μένα έχει κάτι από την χριστουγεννιάτικη χαρά.
Φυλίτσα