Τρίτη, 21 Απριλίου 2015

Στοιχειώδεις ορισμοί

  • ‘Κυβέρνηση’ είναι ομάδα ανθρώπων που νομοθετούν και εφαρμόζουν στη ράχη των πολιτών πράγματα που οι ίδιοι απετάσσοντο μετά βδελυγμίας για όσο διάστημα αποτελούσαν την αντιπολίτευση (π.χ. πράξεις νομοθετικού περιεχομένου).
  • ‘Αντιπολίτευση’ είναι ομάδα ανθρώπων που αποκηρύσσουν μετά βδελυγμίας όσα νομοθετεί και επιχειρεί να εφαρμόσει η κυβέρνηση.
  • ‘Πολιτικό σύστημα’ λέγεται η αγαστή συνύπαρξη των δύο ομάδων, με προσχεδιασμένες αμοιβαίες συγκρούσεις και τακτικές αντιπαραθέσεις (που πάντα φθάνουν ‘στα ύψη’ και ‘στο κόκκινο’ και ‘ανεβάζουν τους τόνους και το πολιτικό θερμόμετρο’), προς μακροπρόθεσμο όφελος αμφοτέρων.
     Και μια σημείωση. Νόμιζα ότι οι πιο επικίνδυνες κυβερνήσεις αποτελούνται από μαθητευόμενους μάγους, που εκπαιδεύονται ‘στου κασίδη το κεφάλι’. Τώρα όμως κατάλαβα ότι δεν υπάρχει ελάχιστη βάση εισαγωγής στην ανώτατη αυτή βαθμίδα της παιδείας: όλοι οι ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση στη διαχείριση των υποθέσεων της χώρας. Και όποιος (από τους πολίτες) επιζήσει.

1 σχόλιο:

ΑΠΟΣΤ-ΓΕΩΡ ΣΟΦΟΣ είπε...

Διαάστε τον διαχρονικό Σουρή! "Φασουλής και Περικλέτος - καθένας νέτος σκέτος". Μαθαίνει κανείς πολλά...