Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021

Μετά...

 Η πρόθεση «μετά» μπορεί να συντάσσεται είτε με γενική είτε με αιτιατική. Δεν σημαίνει το ίδιο πράγμα στις δύο περιπτώσεις. Όταν π.χ. λέμε κάτι «μετά λόγου γνώσεως» σημαίνει ότι έχουμε γνώση του θέματος για το οποίο μιλάμε: η πρόθεση με γενική σημαίνει «μαζί με». Όταν όμως λέμε «μετά Χριστόν», η έννοια είναι χρονική: η πρόθεση με αιτιατική σημαίνει ότι κάτι έρχεται έπειτα από κάτι άλλο. Και οι δυο συντάξεις έχουν τις ρίζες τους στην αρχαία ελληνική, αλλά χρησιμοποιούνται και στη νέα. Συχνά όμως μπερδεύονται στον προφορικό λόγο, μερικές φορές και στον γραπτό. Έτσι, όταν διαβάζω για τη «μοναδική μετά πανδημίας ταινία» αναρωτιέμαι αν η ταινία πάει χέρι χέρι με την πανδημία ή παρουσιάστηκε ύστερα από την εκδήλωσή της. Μπορεί να καταλαβαίνουμε το νόημα από τα συμφραζόμενα, αλλά η ορθή σύνταξη είναι «μετά πανδημίαν».

[Δημοσιεύθηκε σήμερα στην Καθημερινή]

Δεν υπάρχουν σχόλια: