Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020

Πνευματικό μνημόσυνο

Το ομιλητικό έργο του πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Παπαγιάννη’ είναι ο τίτλος διδακτορικής διατριβής που παρουσιάσθηκε και κρίθηκε σήμερα στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Εκτέθηκε και αναλύθηκε από ομιλητικής πλευράς το ανέκδοτο αρχείο των κηρυγμάτων του πατρός μας που αριθμεί 429 συνολικά ομιλίες στα Ευαγγελικά και Αποστολικά αναγνώσματα των Κυριακών του έτους. Η παρουσίαση αυτή έδωσε αφορμή για ευρύτερη αναφορά στο έργο και την παρουσία του στη ζωή της Εκκλησίας επί 60 έτη από τους παρευρισκομένους, κι έτσι η εκδήλωση μπορεί να χαρακτηρισθεί ως πνευματικό μνημόσυνο. Άλλωστε σ’ αυτόν ανήκει το ‘Άρισταπου έλαβε η διατριβή: δικό του είναι το έργο που αναπτύχθηκε. Παραφράζοντας τα λόγια του Κυρίου, «ἐκεῖνος κεκοπίακε, κἀγὼ εἰς τὸν κόπον αὐτο εἰσελήλυθα». Είθε να έχουμε όλοι την ευχή του και να τηρούμε τα διδάγματα που μας κατέλιπε στον κηρυκτικό του λόγο. 

2 σχόλια:

Konstantinos είπε...

Ναί, τὴν εὐχὴ τοῦ καλοῦ καὶ σοφοῦ παπα-Κωνσταντίνου νὰ ἔχουμε ὅλοι μας, ἰδιατέρως δὲ ἐμεῖς οἱ κληρικοί. Μὲ τὴν ευχή του π.κ

Theo είπε...

Συγχαρητήρια, Αντώνη, κι οι ευχές του πατέρα σου να σε σκεπάζουν και οδηγούν.