Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2014

Προεδρία

Από την πρωτοχρονιά η χώρα μας έχει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τρέχον εξάμηνο. Χθες μάλιστα έγινε και η σχετική επίσημη τελετή εν Αθήναις. Με τις υγείες μας λοιπόν! Ούτε θριαμβολογία όμως χρειάζεται ούτε ιδιαίτερο καμάρι. Πρόκειται για ρόλο που αναλαμβάνει κάθε χώρα με τη σειρά της, και δεν αποτελεί επιβράβευση για κάποιο κόπο, άρα συγχαρητήρια δεν μας χρειάζονται: ήρθε η σειρά μας και την πήραμε, δεν πετύχαμε στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ. Ακόμη, είναι ρόλος εμβληματικός, τυπικός, χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες. Δεν μπορεί να υπαγορεύσει ή να αλλάξει πολιτικές και γραμμές πλεύσης που σχεδιάζουν άλλα όργανα της Ένωσης, συχνά χωρίς να ρωτούν ούτε την προεδρεύουσα ούτε καμία άλλη χώρα. Αν στο τέλος του εξαμήνου μας έχουμε καταφέρει κάτι διαφορετικό από αυτά που ισχύουν μέχρι τώρα, όπως π.χ. να εισηγηθούμε διαφορετικό τρόπο του είναι (που θα έλεγε και ο Χρ. Γιανναράς), ποιοτικά ανώτερο του έχειν και του φαίνεσθαι, ίσως θα μπορούμε να διεκδικήσουμε κάποιο εύσημο. Μέχρι τότε, μικρό καλάθι ας κρατούμε και χαμηλά ας κοιτάζουμε.  

1 σχόλιο:

ΑΠΟΣΤ-ΓΕΩΡ ΣΟΦΟΣ είπε...

Δη δη εμπνευσμένης ηγεσίας, όχι μόνο στα καθ' ημάς, αλλά και εις "πολιτισμένην" αλλοδαπήν!
Αλλά που!