Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2012

Δοξομανείς πίθηκοι


Τις μέρες αυτές διαβάζω τον ‘Μικρό Πλούταρχο’ του Λέοντος Μελά, ένα ανάγνωσμα που είχα να πιάσω από την σχολική μου ηλικία. Ο Μελάς, κατά απομίμηση των ‘Παραλλήλων Βίων’ του Πλουτάρχου, βιογραφεί 12 μεγάλους Έλληνες της αρχαιότητος και εξιστορεί τα ιστορικά γεγονότα με τα οποία συνδέθηκαν (π.χ. Περσικοί πόλεμοι), προσφέροντας συγχρόνως ηθικά διδάγματα στους αναγνώστες του, κατά το έθος της εποχής του (1900-1902). Βρήκα εκεί την ακόλουθη ενδιαφέρουσα παράγραφο που μεταφέρω διατηρώντας τη γλώσσα του πρωτοτύπου:
    Καθ’ όλας τα εποχάς και καθ’ όλα τα έθνη υπήρξαν ασυνείδητοι δοξομανείς και πειναλέοι τινές πολιτευόμενοι, οίτινες τον μέγαν Περικλέα πιθηκίζοντες, δεν αισχύνονται δημοκοπούντες και την οχλοκρατίαν περιθάλποντες και δημοκρατικοί δήθεν ανακηρυττόμενοι, να εξαπατούν και διαφθείρουν τους λαούς, όπως προσοικειωθούν αυτούς, και επί της δημοκρατίας πατούντες να εγερθούν απόλυτοι άρχοντες και αποτρόπαιοι τύραννοι, όπως και την δοξομανίαν και την φιλαρχίαν αυτών κορέσουν και τα κενά των βαλάντια πληρώσουν. Αλλά λησμονούν οι άθλιοι, ότι στερούμενοι ούτοι των σπανίων και εξόχων προτερημάτων, δι’ ων ο Περικλής ηδυνήθη επί 40 έτη να συγκρατήση υπό το δημοκρατικόν του σκήπτρον τους Αθηναίους, και αυτοί γελοίοι πίθηκοι αναφαίνονται, και την πατρίδα των αγρίως δολοφονούν’.   
       Αφορμή για σκέψεις...

Δεν υπάρχουν σχόλια: