Δευτέρα, 13 Αυγούστου 2012

Χρήμα και καθήκον

Και πάλι από τον ‘Μικρό Πλούταρχο’ του Λέοντος Μελά. Αυτή τη φορά αναφέρεται στον Επαμεινώνδα:
     ‘Ότε δε ο βασιλεύς της Περσίας Αρταξέρξης του έστειλε σημαντικήν ποσότητα χρημάτων όπως δεχθή προτάσεις του τινάς, [ο Επαμεινώνδας] αποβάλλων τα χρήματα είπεν: «Εάν αι προτάσεις του Αρταξέρξου συμφωνώσι με την τιμήν και τα συμφέροντα της πατρίδος μου, δεν έχω ανάγκην χρημάτων όπως παραδεχθώ αυτάς. Εάν δε αντίκεινται εις τα συμφέροντα και την τιμήν της πατρίδος μου, ουδέ όλος ο χρυσός της Περσίας θέλει με καταπείσει, παραδεχόμενος τας προτάσεις του βασιλέως, να προδώσω τα προς την πατρίδα καθήκοντά μου».’

Δεν υπάρχουν σχόλια: