Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2011

Ευαγγελισμός

Όταν η Ποίηση αναλαμβάνει να ‘ντύσει’ την Θεολογία, το αποτέλεσμα είναι εξαίσιο:

‘Το απ’ αιώνος μυστήριον ανακαλύπτεται σήμερον,
και ο Υιός του Θεού Υιός ανθρώπου γίνεται,
ίνα του χείρονος μεταλαβών μεταδώ μοι του βελτίονος.
Εψεύσθη πάλαι Αδάμ και Θεός επιθυμήσας ου γέγονεν.
Άνθρωπος γίνεται Θεός ίνα θεόν τον Αδάμ απεργάσηται.
Ευφραινέσθω η κτίσις, χορευέτω η φύσις,
ότι Αρχάγγελος Παρθένω μετά δέους παρίσταται,
και το Χαίρε κομίζει, της λύπης αντίθετον.
Ο δια σπλάγχνα ελέους ενανθρωπήσας Θεός ημών, δόξα σοι’.

[Δοξαστικό Αίνων, Θεοφάνους]

Δεν υπάρχουν σχόλια: