Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2017

Ιορδάνης

Το θέλει η μέρα να τιμήσουμε τον ποταμό Ιορδάνη, έναν ποταμό που σήμερα δείχνει ασήμαντος σε μέγεθος και όγκο υδάτων, αλλά που έγινε ιστορικός χώρος τόσων θαυμαστών γεγονότων στη βιβλική ιστορία, με αποκορύφωμα βέβαια την Βάπτιση του Κυρίου. Οι φωτογραφίες είναι από την πρόσφατη επίσκεψή μας εκεί, ενώ ο επίσκοπος Θεοφάνης, ο εκεί ξεναγός μας που τελεί τον Αγιασμό, άγει κι αυτός σήμερα τα ονομαστήριά του.

 
 
Και δυο επίκαιρα υμνογραφικά παραθέματα. Το πρώτο του Αγ. Ιωάννου του Δαμασκηνού:
     "Κύριε, πληρῶσαι βουλόμενος ἃ ὥρισας ἀπ᾽ αἰῶνος, ἀπὸ πάσης τῆς κτίσεως λειτουργοὺς τοῦ μυστηρίου σου ἔλαβες, ἐκ τῶν Ἀγγέλων τὸν Γαβριήλ, ἐκ τῶν ἀνθρώπων τὴν Παρθένον, ἐκ τῶν οὐρανῶν τὸν Ἀστέρα, καὶ ἐκ τῶν ὑδάτων τὸν Ἰορδάνην, ἐν ᾧ τὸ ἀνόμημα τοῦ κόσμου ἐξήλειψας, Σωτὴρ ἡμῶν, δόξα σοι."
     Το δεύτερο του Πατριάρχου Γερμανού:
     "Τὸ ἀληθινὸν φῶς ἐπεφάνη, καὶ πᾶσι τὸν φωτισμὸν δωρεῖται. Βαπτίζεται Χριστὸς μεθ᾽ ἡμῶν, ὁ πάσης ἐπέκεινα καθαρότητος• ἐνίησι τὸν ἁγιασμὸν τῷ ὕδατι, καὶ ψυχῶν τοῦτο καθάρσιον γίνεται• ἐπίγειον τὸ φαινόμενον, καὶ ὑπὲρ τοὺς οὐρανοὺς τὸ νοούμενον• διὰ λουτροῦ σωτηρία, δι᾽ ὕδατος τὸ Πνεῦμα• διὰ καταδύσεως, ἡ πρὸς Θεὸν ἡμῶν ἄνοδος γίνεται• θαυμάσια τὰ ἔργα σου, Κύριε! δόξα σοι."

Δεν υπάρχουν σχόλια: