Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011

Έρμα

Σύμφωνα με τα λεξικά, βάρος που προστίθεται σε σκάφος για να ρυθμίζει την ισορροπία του. Καμία σχέση με το συγκεκομμένο νεοελληνικό επίθετο της παροιμίας (‘τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε’) ή τα ‘έρμα μάτια που καλεί ο χρυσός αγέρας της ζωής’, κατά τον Σολωμό (Ελεύθεροι Πολιορκημένοι). Φαίνεται ότι εκτός από τα πλοία έρμα χρειάζονται και τα πολιτικά κόμματα: κάτι με μεγάλο όγκο και ανάλογο βάρος, κατά τα άλλα μάλλον άχρηστο, που όμως φαίνεται ότι κρατάει κάποιες μυστηριώδεις ισορροπίες. Όπως φανερώνει και το λαϊκό συνώνυμό του, σαβούρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: