Κυριακή, 1 Μαρτίου 2009

"Στάδιον ηνέωκται"

"Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου από του παιδός σου, ότι θλίβομαι.
Ταχύ επάκουσόν μου, πρόσχες τη ψυχή μου και λύτρωσαι αυτήν
".

Ευτυχώς, μέσα στην τύρβη της καθημερινής σύγχυσης ανοίγεται μπροστά μας μια εναλλακτική πρόταση, κατά την έκφραση της εποχής, μια όαση διαφορετικής ζωής, άλλου τρόπου σκέψης, που αποκηρύσσει το "πνεύμα της αργίας, της περιεργείας, της φιλαρχίας, της αργολογίας" και αποζητά το "πνεύμα της σωφροσύνης, της ταπεινοφροσύνης, της υπομονής και της αγάπης", το πνεύμα "του οράν τα εμά πταίσματα και μη κατακρίνειν τον αδελφόν μου", κατά την λιτή διατύπωση του Οσίου Εφραίμ του Σύρου.

Καλή Σαρακοστή!

Δεν υπάρχουν σχόλια: